New items
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych / Diagnostyka linii wysokiego napięcia
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej
wisdom of crowds : why the many are smarter than the few
Sieci współpracy kulturalnej w Europie
Państwo i ustrój : zagadnienia systemu rządów i instytucji politycznych