New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Atlas pogody
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu