Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Scientific Protocols for Fire Investigation