New items
Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki, organizacji, państwa
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
Współczesne problemy prawa. T. 2,
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej