New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Modelowanie organizacji dynamicznej
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych