New items
Między wiedzą a władzą : bezpieczeństwo w erze informacji
Logistyka w sektorze publicznym
Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych
Conflict and crisis communication : principles and practice
Kaizen w biznesie : jak rozwinąć biznes metodą małych kroków?