Nowości
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce