New items
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
Kontrwywiad II RP (1914), 1918-1945, (1948). T. 2
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Operacje w środowisku zagrożeń chemicznych, biologicznych lub radiologicznych : podręcznik treningowy