New items
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji
Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze strony Rosji