New items
Metody i modele eksploracji danych
Potęga państw 2018 : międzynarodowy układ sił w procesie zmian : raport potęgometryczny
Biała księga zarządzania
Myśl logistyczna do I wojny światowej
Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji