Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych