New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy