Nowości
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Interna Harrisona. tom I
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Interna Harrisona. tom III