New items
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease
Katastrofy. 2,
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach