New items
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Terrorism Handbook for Operational Responders
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Study Guide for the Third Edition of Hazardous Materials for First Responders : Supplement for the IFSTA-validated manual
Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe : katalog