New items
Badanie podłoża budowli : metody polowe
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych