New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Law and Psychology
Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 3
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,