New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : referaty. CD 2
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym