New items
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Zarządzanie : wybrane kwestie
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Hazardous Materials : Managing the Incident