New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 2
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów