New items
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa