New items
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej : opracowanie zbiorowe