New items
Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu