New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 2
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Scientific Protocols for Fire Investigation