New items
Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne
Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery