New items
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego