New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice