New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Ochrona własności intelektualnej