New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 2
Essentials of Fire Fighting
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy