New items
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz
Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease