New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa