New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Katastrofy. 2,
Disaster by choice : how our actions turn natural hazards into catastrophes
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology