New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Katastrofy. 2,
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa