Nowości
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Law and Psychology
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi