Nowości
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2