New items
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Terrorism Handbook for Operational Responders
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu