New items
Atlas pogody
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1