Nowości
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy