New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych