Nowości
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Essentials of Fire Fighting