New items
Introduction to chemical engineering computing
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989