New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego