New items
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
W sieci