Nowości
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Wprowadzenie do zarządzania danymi
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology