New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease