New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 2
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2