New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Katastrofy. 2,
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność