New items
Katastrofy. 2,
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Terrorism Handbook for Operational Responders
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Hazardous Materials Incidents : Surviving the Initial Reponse