New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Cyberbezpieczeństwo
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
e-Matematyka wspomagająca ekonomię