New items
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 2
Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Hazardous Materials : Managing the Incident
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach