New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska