New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1