New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Street Smart Haz Mat Response : A Common-Sense Approach to Handling Hazardous Materials Emergencies