Nowości
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Street Smart Haz Mat Response : A Common-Sense Approach to Handling Hazardous Materials Emergencies