New items
Wprowadzenie do zarządzania danymi
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Kryminologia
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : referaty. CD 2
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG