New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Ochrona własności intelektualnej