New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego