New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku