New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa