New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe